Milé kolegyne, milí kolegovia,

srdečne Vás pozývame na XI. ročník Sympózia Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti, ktoré sa uskutoční v dňoch
12. 6. 2024 -14. 6. 2024 v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Tento ročník tradičného bienálneho podujatia je organizovaný Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou (SKBS) v spolupráci s Oddelením biofyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. v Košiciach.

Hlavným poslaním sympózia je umožniť stretnutie biofyzikov zo Slovenska, poskytnúť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov dosiahnutých v biofyzikálnom výskume, sprostredkovať posilnenie spolupráce medzi jednotlivými vedeckými tímami pôsobiacimi v tejto oblasti a prispieť k upevneniu a nadviazaniu kolegiálnych a priateľských vzťahov medzi členmi spoločnosti. V rámci podujatia bude udelená Cena SKBS pre mladého vedca do 35 rokov a Cena SKBS za prínos k rozvoju biofyziky na Slovensku. Súčasťou sympózia bude aj Valné zhromaždenie členov SKBS.

Sympózium je plánované prezenčnou formou. Rokovacími jazykmi sú slovenčina alebo angličtina. Tešíme sa na Vašu účasť na sympóziu v prekrásnej prírode Vysokých Tatier.


Tematické okruhy

 • Membránové systémy a transportné procesy
 • Bioenergetika
 • Štruktúra a funkcie nukleových kyselín
 • Štruktúra a stabilita proteínov
 • Interakcie nízkomolekulových ligandov s biomakromolekulami
 • Biosenzory a nanobiotechnológie
 • Fotofyzika, fotochémia a fotobiológia
 • Moderné mikroskopické a spektroskopické techniky
 • Lekárska biofyzika
 • „Bioimaging“ vo výučbe a vede
 • Nadmolekulárne komplexy biomakromolekúl

Termíny

do 27.3.2024

Záväzná registrácia účasti a záväzná rezervácia ubytovania

do 30.4.2024

Úhrada registračného poplatku

do 27.3.2024

Zaslanie abstraktu


Ubytovanie a doprava

Hotel Patria na Štrbskom Plese ponúka možnosť ubytovania v 2-posteľových izbách, prípadne v apartmánoch. Ubytovanie si rezervujte v registračnom formulári. Cenník ubytovania (za noc):

 • 2-posteľová izba obsadená 1-osobou: 127 €


 • 2-posteľová izba obsadená 2-osobami: 142 €

Cena ubytovania zahŕňa raňajky, vstup do bazéna, wellness centra, miestny poplatok, fitness, stolný tenis, parkovanie zadarmo.
Ubytovanie hradí každý účastnik sympózia individuálne priamo v hoteli (platí aj pre sprevádzajúce osoby). Ubytovanie nie je súčasťou registračného poplatku. Doprava individuálnou formou.


Registrácia a abstrakty

Registrácia ukončená, v prípade záujmu kontaktujte organizátora.

Registrácia pozostáva zo zaslania registračného formulára, úhrady registračného poplatku a zaslania abstraktu.

Registračný poplatok


V cene registračného poplatku je zahrnutý vstup na všetky vedecké sekcie sympózia, stravovanie (začiatok večera 12. 6. 2024 a koniec obed 14. 6. 2024) a občerstvenie počas prestávok. Preferovaná forma úhrady: bankovým prevodom - bankové spojenie nižšie. Pripomíname, že zaplatenie registračného poplatku je spojené s odpustením členského poplatku SKBS za roky 2024 a 2025.

Potvrdenie o úhrade obdržia účastníci sympózia na mieste konania. Na žiadosť je možné potvrdenie vystaviť skôr - kontaktujte gregor.bano@upjs.sk.

Sprevádzajúce osoby registruje účastník sympózia v registračnom formulári. Sprevádzajúcej osobe je možné zabezpečiť kompletné stravovanie v cene 140 €, prípadne slávnostnú večeru v cene 42 €. Ak má sprevádzajúca osoba záujem aj o vedecké sekcie sympózia, registruje sa ako štandardný účastnik. Registračný poplatok za sprevádzajúcu osobu hraďte samostatným bankovým prevodom - prosíme nekombinovať úhradu s účastníkom sympózia - do poznámky pre príjemcu uveďte meno sprevádzaného účastníka.
Pre ďalšie informácie a špecifické požiadavky kontaktujte antosova@saske.sk.

V prípade záujmu o rezerváciu stola pre firemných zástupcov, či otázok týkajúcich sa s tým spojených poplatkov kontaktujte antosova@saske.sk.

Registračné poplatky:

Člen/Účastník bez členstva v SKBS

Študent/Doktorand

Štandard*

200 €

150 €

Obed 12.6.2024

25 €

25 €

Vstup na jeden deň

kontaktujte organizátorov

*zahŕňa 2x obed: 13. a 14. 6.; 2x večera: 12. a 13. 6. (slávnostná); občerstvenie počas prestávok.

Bankové spojenieČíslo účtu: 0575691367/0900
IBAN: SK0809000000000575691367
SWIFT kód: GIBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Platbu bankovým prevodom oznámte e-mailom na adresy: gregor.bano@upjs.sk a antosova@saske.sk
V prípade, že uhradíte konferenčný poplatok zahŕňajúci členské príspevky za niekoľkých členov SKBS, prosíme o identifikovanie platby cez IB a o zaslanie menného zoznamu na adresu: gregor.bano@upjs.sk

Abstrakty


Abstrakty píšte v anglickom jazyku. Maximálna dĺžka abstraktu sú dve A4 strany. Prosíme o dodržanie šablóny abstraktu.

Abstrakty zasielajte na adresu: antosova@saske.sk


Prezentácie a postery


Typ príspevku


Plenárna prednáška

40 + 5 min

Krátka prednáška

15 + 5 min

Poster

maximálny rozmer: 118 x 98 cm

Prezentácie si prosím pripravte vo formáte .pdf alebo .pptx v pomere strán 16:9, aby sa predišlo technickým problémom.Program

Rámcový programPodrobný program

> STIAHNÚŤ KLIKNUTÍM NA ODKAZ <


Ceny SKBS

Na sympóziu budú udelené ceny SKBS:

 • Cena SKBS pre mladého vedca do 35 rokov


 • Cena SKBS za prínos k rozvoju biofyziky na SlovenskuŠtatút cien je uvedený na webstránke SKBS.


Organizátori

Programový výbor

RNDr. Andrea Antošová, PhD.
doc. Mgr. Gregor Bánó, PhD.
RNDr. Michal Cagalinec, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
prof. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
doc. RNDr. Katarína Štroffeková, CSc.

organizačný výbor                                            

RNDr. Andrea Antošová, PhD.
RNDr. Zuzana Bednáriková, PhD.
RNDr. Miroslav Gančár, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
Hanan Abdul Kareem, M. Tech.
RNDr. Jana Kubacková, PhD.

Editori zborníka

RNDr. Andrea Antošová, PhD.
doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
RNDr. Jana Kubacková, PhD.


Sponzori podajutiaKontaktné osoby

RNDr. Andrea Antošová, PhD.
e-mail: antosova@saske.sk
Tel. č: +421 55 792 2345

doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
e-mail: gazova@saske.sk
Tel. č: +421 55 792 2200 / 2338